Start een nieuw dossier

Om een nieuw dossier op te starten klikt op de knop "Dit dossier starten".

 

Aanvraag evenement

Elk evenement dien je aan te vragen aan het gemeentebestuur via het evenementenloket. 
Doe dit steeds zes weken op voorhand.
Voor grote evenementen is dit zes maanden.